30 mars 2020
torsdag, 11 oktober 2018 09:46

Randviken köper för 200 Mkr i Hyllie

Skrivet av 
alt
Gustaf Segerborg, transaktionsansvarig på Randviken Fastigheter.


Randviken Fastigheter har köpt del av fastigheten Valhall 1, en blivande 3D-fastighet i Hyllie, Malmö, med City Gross som hyresgäst på ett 12-årigt hyresavtal. Transaktionen genomförs i bolagsfolrm med ett fastighetsvärde om cirka 200 Mkr. Utöver cirka 6.000 kvm livsmedelsbutik ingår i transaktionen cirka 200 kvm lokaler som idag är outhyrda samt ett garage med 250 p-platser. Byggnaden är under uppförande och färdigställande beräknas till årsskiftet 2020/2021.
    

Säljare är ett bolag som ägs av ett investerarkollektiv strukturerat av Vault Investment Partners, som köpte projektet i fjol. Förutom handel och garage innehåller projektet cirka 430 bostäder.
    

I och med denna affär har Randviken förvärvat fastigheter för cirka 400 Mkr under årets tredje kvartal.
    

– Förvärvet innebär att vi stärker vår position i Malmö. Vi ser tydliga fördelar ur ett förvaltningsperspektiv att ha en större volym i regionen. Det långa hyresavtalet med en stark motpart i kombination med en nybyggd fastighet passar väl in i Randvikens strategi att bygga en väldifferentierad portfölj med en mix av långa hyresavtal samt fastigheter med utvecklingspotential, säger Gustaf Segerborg, transaktionsansvarig på Randviken.

 

Randviken, efter en ort utanför Karlstad, grundades år 2017 av Tobias Emanuelsson och Karim Sahibzada.

 

Tobias Emanuelsson är styrelsordförande i Randviken, han var tidigare co-founder av Scandinavian Property Group. Han är även i styrelseledamot i HEBA Fastighets AB.

 

Karim Sahibzada, tidigare co-founder av Hemfosa Fastigheter AB, där han var chef för finans och juridik. Före Hemfosa var Sahibzada managing partner på den engelska advokatbyrån Ashurts Sverigekontor i Stockholm.

 

Redan under sitt första verksamhetsår lyckades Randviken nå ett fastighetsvärde om cirka 2,7 Mdr kr.