25 februari 2020
torsdag, 11 oktober 2018 13:10

Black Rock köper landmärke i Helsingfors

Skrivet av 
alt
BlackRock Real Assets köper landmärket Erottajankatu 2 i centrala Helsingfors, säljare är ett konkusbo efter Lapis Construction Abs.

 

BlackRock Real Assets köper med hjälp av finska Trevian Asset Management landmärket Erottajankatu 2 i centrala Helsingfors. Fastigheten består av två byggnader uppförda 1891 respektive 1905 och har tidigare använts av myndigheter som tullverket och inrikesdepartementet. Köpeskillingen är ännu ej publicerad.

 

Samarbetet med BlackRock Real Assets stöder Trevians strategi att driva internationellt kapital till den finländska fastighetsmarknaden genom att agera som lokal partner för ledande globala investerare.

 

Den aktuella fastigheten har varit i finska statens ägo mellan åren 1913 och 2016 för att sedan säljas till en fastighetsutvecklare som så småningom inte lyckades genomföra utvecklingsprojektet, vilket innebar att finska staten tog tillbaka fastigheten till marknaden och sålde den till Lapis Construction Abs, ett företag som nyligen blev ett konkursbo med två bostadsbolag.

 

– Vi är glada över vår investering på Helsingfors kontorsmarknad, en marknad som drivs av förbättrad makroekonomi och stark efterfrågan på bra kontorslokaler. Vi ser fram emot att arbeta med Trevian och Helsingfors stad för att förvandla denna historiskt värdefulla byggnad till en modern kontorsfastighet, säger Victor Persson, Vice President, BlackRock Real Assets.