21 februari 2020
torsdag, 11 oktober 2018 13:41

Ny väg under Slussen öppnad

Skrivet av 
alt
Bilden t v: Trafikledningen genom Slussen tidigare. Bilden t h: Den nya trafikledningen genom Slussen. Foto: Projekt Slussen

 

I ett nedsänkt tråg som går parallellt med Stadsgårdsleden har marken gjorts om till en ny bilväg rakt under Slussen. Den nya trafikleden innebär en förskjutning norrut mot kajen för samtliga trafikslag.

 

Det innebär att cyklister, bilister och gångare har fått en ny och en rakare resväg genom Slussen.

 

Det var under natten till torsdagen som en trafikomläggning på Stadsgårdsleden genomfördes. Omläggningen innebar att det nuvarande körfältet för bilister, gångare och cyklister, fick en ny sträckning som löper närmare längs med kajen. Trafikomläggningen kommer att vara kvar i ungefär tre-fyra år.