5 april 2020
torsdag, 11 oktober 2018 16:10

Götenehus satsar på hyresrätter

Skrivet av 
alt
Skövdes högsta trähus  har byggts av Götenehus. För formgivningen svarade Staffan Morud, CH Arkitekter i Skaraborg.

 

Götenehus Group AB bildar tillsammans med G & K Blanks Fastigheter AB och Erik Hemberg Fastighets AB fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB. Detta bolag har som målsättning att successivt bygga upp ett bestånd av nyproducerade bostäder med hyresrätter, i huvudsak producerade av Götenehus.

 

Trähusstaden kommer att ägas till 50,0 procent av G & K Blanks Fastigheter A, 30,1 procent av Erik Hemberg Fastighets AB och 19,9 procent av Götenehus Group AB. Erik Hemberg Fastighets AB är sedan flera år största ägare i Götenehus och G & K Blanks Fastigheter AB ägs av Karl-Johan Blank som också är ägare till Jula-koncernen. Karl-Johan Blank har länge haft ägarintressen i Götenehus genom en kapitalförsäkring i Nordea Liv & Pension PBI. Engagemanget har under senare tid ökat och Blank kontrollerar idag aktier i Götenehus motsvarande knappt 11 procent av kapitalet.

 

Ägarna har förbundit sig att över tid, i förhållande till sin ägarandel, tillskjuta totalt 200 Mkr i eget kapital till bolaget. Bolaget bedöms på sikt därför ha en kapacitet att bygga och förvalta ett bostadsbestånd på cirka 800 Mkr. Bakgrunden till investeringen i det nya bolaget är den ökade efterfrågan och behovet av hyresrätter.

 

– Vi är väldigt glada att kunna göra den här satsningen tillsammans med två av våra största ägare. Vi breddar därmed vårt erbjudande ytterligare genom att också kunna bearbeta segmentet hyresrätter. Avsikten är att de bostäder som kommer att levereras till Trähusstaden Sverige AB till största del ska produceras i vår nya volymhusfabrik. Vi skapar därmed förutsättningar för ökad avsättning av vår egna bostadsproduktion, säger Claes Hansson, vd och koncernchef i Götenehus.