26 mars 2019
fredag, 19 oktober 2018 11:27

Skanska vinstvarnar och tillsätter ny USA-chef

Skrivet av 
alt
Don Fusco, t v,  ersätter Richard Callavaro i rollen som Business Unit President i Skanska USA Civil.


Skanska flaggar för att bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att bli cirka 0,5 Mdr kr (1,5) och inkludera projektnedskrivningar och nedskrivningar i USA om totalt 1,3 Mdr kr. Den 8 november presenterar Skanska sin niomånadersrapport.
    

Större delen av nedskrivningarna – 0,9 Mdr kr – gäller två pågående OPS-projekt i USA. Projektnedskrivningarna orsakades av ytterligare kostnadsökningar till följd av lägre produktionstakt och förseningar. Utöver dessa gör Skanska goodwill-nedskrivningar om 0,4 Mdr kr, ingen kassaflödespåverkan, avseende processen att lämna den amerikanska energisektorn.

 

Implikationerna för Skanskas strategi i USA blir att:

1. Avstå från anbud på så kallade mega design-build OPS-projekt

2. Avstå från anbud på så kallade Engineering, Procurement and Construction (EPC) projekt

3. Utforska en försäljning av energiverksamheten

4. Stänga ned projektutvecklingsfunktionen inom Infrastrukturutveckling

 

Skanska meddelar vidare att Don Fusco med omedelbar verkan har utsetts till Business Unit President Skanska USA Civil efter Richard Cavallaro. Fusco sitter i ledningsgruppen för Skanska USA Civil och har varit COO för västra regionen sedan 2015, med ansvar för all verksamhet i delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington.
    

Don Fusco har övervakat några av Skanskas viktigaste och mest komplexa projekt, till exempel Second Avenue Subway och No. 7 Line Expansions i New York City.
    

– Don Fusco är en erfaren och beprövad ledare, som inte är rädd för att utmana konventioner. Hans affärsmässighet är en tillgång i en mycket konkurrensutsatt miljö. Jag vill också tacka Richard Cavallaro, vars många år av engagerat arbete har tagit Skanska till en stark position på den amerikanska marknaden, säger Richard Kennedy, vice vd i Skanska koncernen.

 

Under fredagen sjönk kursen i Skanska med cirka 10 procent till 144,25 som senast betalt. LE