21 februari 2020
onsdag, 24 oktober 2018 14:34

Helena Bjarnegård blir riksarkitekt

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                  
Helena Bjarnegård (bilden) anställs av Boverket som Sveriges riksarkitekt med start i januari 2019. Hon har en bakgrund som landskapsarkitekt, bland annat på White arkitekters stadsplanerings- och landskapsavdelning i Göteborg. Närmast kommer hon från tjänsten som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg.
    

Riksdagen gav tidigare i år Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Satsningarna har gjort att Boverket har vuxit och rekryterat 50 nya medarbetare, bland annat flera arkitekter och inrättat en ny tjänst som riksarkitekt. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.
    

I september anställde Boverket Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som tillförordnad riksarkitekt fram till årsskiftet för att ge arbetet en inriktning. Samtidigt anställdes Monica von Schmalensee, ordförande i Rådet för hållbara städer, för att stötta verksamheten.