21 februari 2020
fredag, 26 oktober 2018 15:11

Oscar gjorde storförlust om –200 Mkr

Skrivet av 
alt
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Oscar Properties fortsätter kräftgången. För årets första nio månader blev resultatet –199,7 Mkr (502,8). Under Q3 sålde bolaget endast 15 bostäder (22) och under niomånadersperioden blev endast 49 bostäder (164) sålda. Antalet produktionsstartade bostäder minskade till 46 (138) liksom antalet bostäder i pågående produktion som blev 963 (1.116). CFO Lars Neret lämnar Oscar Properties och ersätts av Navid Rostam, med erfarenhet från Handelsbanken, Newsec och Lehman Brothers London.

 

Det är en gåta varför förlusttyngda Oscar fortsätter att utöka antalet anställda till 153 (150) på en svår marknad i Stockholm.

 

I rapporten säger vd Oscar Engelbert:

– Utöver förändrade förutsättningar på marknaden beror resultatet även till stor del på att vi tagit kostnaden för rabatten på alla de bostäder som ingår i vår pågående säljkampanj, inom kampanjen har vi bland annat justerat ner priserna med tio procent på bostäder som levereras under 2018.

 

Bolagets egna kapital minskade vid periodens slut till 1.323,6 Mkr (1.728,5) med en soliditeten om 33 procent (32). Balansomslutningen uppgick till 4.033,6 Mkr (5.456,9). Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2.021,7 Mkr (2.914,6), varav 688,7 Mkr bestod av säkerställda skulder till kreditinstitut. Resterande del utgjordes av obligationslån om 1.034,7 Mkr och övriga långfristiga räntebärande skulder var 298,3 Mkr.

 

Hittills i år har aktien i år backat stort med 52 procent. SF