22 februari 2020
fredag, 09 november 2018 11:47

Skanska investerar 1,8 Mdr i Warszawa

Skrivet av 
alt
Generation Park är Skanskas största kontorsutveckling i Central- och Östeuropa. Komplexet består av tre kontorsbyggnader med totalt uthyrningsområde på cirka 84.000 kvm.


Skanska investerar 1,8 Mdr kr (170 (MEUR) i tredje fasen av Generation Park, ett kontorsprojekt i Warszawa, Polen. Byggkontraktet värt cirka 850 Mkr gäller den tredje och högsta byggnaden i komplexet med en uthyrningsyta på cirka 47.000 kvm. Bygnaden blir 38 våningar hög och den första byggnad över 140 meter som levereras av Skanska i Polen. Totalt kommer Generation Park att omfatta cirka 84.000 kvm uthyrbar yta.
    

Projektet förväntas få LEED Platinum- och WELL-certifiering. Alla byggnader inom projektet kommer att vara oberoende certifierade som ”Byggnad utan hinder” för dess tillgängliga design, inklusive för personer med funktionshinder.
    

Arbetet med tredje fasen av Generation Park inleds nu i november och ska vara klart under första kvartalet 2021.