21 september 2019
torsdag, 15 november 2018 16:47

Pime Living i ett kraftigt ras på börsen

Skrivet av 
alt
Prime Livings jätteprojekt med 1.100 studentbostäder vid Spångastation är allvarligt hotat på grund av att bolagets kassa är tom i december i år.

 

De är få aktieinvesteringar i fastighetsbolag som har varit sämre än studentbostadsutvecklarens Prime Livings. Under torsdagen rasade aktien på First North rejält med cirka 30 procent till som lägst 7,50 kr/aktie. I mars 2017 stod aktien som högst i 134,75 kr/aktie.


Orsaken till raset är att bolaget enligt börsens regler tvingats meddela att: ”Den korta finansieringen kan lösas genom lån från några större aktieägare eller lån mot säkerhet i befintliga fastighetsinnehav, alternativt avyttringar från den befintliga fastighetsportföljen. Dessa diskussioner pågår med hög intensitet. Om inget av ovan alternativ genomförs kommer bolagets likviditet att ta slut under andra halvan av december.”


Problemen har blivit stora för Prime Livings projekt med 1.100 studentbostäder vid Spånga station och där 300 bostäder skulle vara inflyttningsklara i år. Men dessa 300 bostäder kan möjligen vara inflyttningsklara någon gång under våren nästa år, efter att en ny underentreprenör har upphandlats. Bygget har problem med en sanering som inte utförts på marken där tidigare en färgfabrik och ett skrotupplag fanns.

 

Nu finns en stämning mot Prime Living från en underentreprenör om utebliven betalning om 24 Mkr, denna underentreprenör säger sig även ha blivit hotad av kriminella personer för att han inte har velat dra tillbaka sin stämningsansökan.

 

Även en markanvisning för en studentskrapa i 15 våningar med 162 bostäder vid Roslags Näsby station som Prime Living har fått av Täby kommun, är hotad. Prime Living har inte kommit till möten om projektet i Täby kommuns stadsbyggnadsnämnd. Denna anvisning har nu Prime Living misskött, enligt Johan Algernon (M), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Men kanske värst är att en tidigare projektledare på Mälarvikens Tak och Bygg, en underentreprenör som Prime Living anlitat, blev mördad i juni i år på Lidingö.

 

Se länk:

http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=18080:primeliving-kan-f%C3%B6rlora-projekt-med-studentskrapa-i-t%C3%A4by&Itemid=321