25 februari 2020
fredag, 23 november 2018 15:55

Tufft för CHR Bygga Bostäder

Skrivet av 
alt
Jonas Åkerman, vd för CHR Bygga Bostäder.

 

Bygga Bostäder gjorde en stor förlust under årets nio första månader om –71 Mkr (62) för årets tre första kvartal. Det egna kapitalet minskade under perioden till 97 Mkr (162). Bolagets tillgångar minskade under perioden till 386,1 Mkr (642,3) med en soliditet om 25 procent (28). På grund av att det egna kapitalet har minskat stort har styrelserna i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) och dess dotterbolag CHR Bygga Bostäder Entreprenad kunnat konstatera skäl att anta att bolagens respektive eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolagens respektive styrelser har därför i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § beslutat att omedelbart inleda arbetet med att upprätta kontrollbalansräkningar för bolagen att granskas av bolagens revisor.

                     

I pågående produktion perioden sjönk Bygga Bostäders till 209 bostäder (278) och då 163 (267) såldes. Under perioden färdigställdes 148 bostäder (168).

                     

– Det mycket svaga resultatet beror delvis på att vi inte kunnat starta några projekt men mestadels på att vi fått väsentligt högre kostnader i flera stora projekt. Detta beror på att flera projekt har saktats ned eller behövt stoppats vilket medfört förseningsavgifter och ökade kostnader, då åtstramad kreditgivning till föreningarna från banker gjort att vi för en del projekt fått vända oss till privata aktörer som tagit väsentligt högre räntor samt att projektering en på flera av flerbostadshusen varit undermålig och kostnaderna har blivit väsentligt högre än planerat. Alla de ökade kostnaderna har gjort att vi fått backa tidigare tagna vinster i den successiva vinstavräkningen för ett antal projekt, säger vd Jonas Åkerman i bolagets rapport.

                     

Vid periodens slut fanns bolagets pågående produktion om 209 lägenheter, dels som BRF Kristallerna i Östersund med totalt 48 lägenheter, i fyra flerbostadshus i fyra våningar där samtliga bostäder var sålda efter rapportperiodens utgång, dels 173 lägenheter i BRF Brandholmen i Nyköping med 75 procent av lägenheterna var sålda. Under tredje kvartalet färdigställde Bygga Bostäder totalt 48 bostäder i Östersund och i Växjö. Samtliga dessa 48 bostäder var sålda. Bygga Bostäder har sedan start färdigställt totalt 519 nya hem.

                     

I en kommentar kan sägas att det mest oroväckande är att Bygga bostäder under årets tre första kvartal har startat 0 bostäder (204 för år 2017) i produktion. Det kan tilläggas att Bygga Bostäder inte har kommunicerat någon noteringsplan, men när bolaget presenterade sig för småsparare hos Aktiespararna i slutet av maj 2017, fanns en strategi om att bolaget skulle noteras. SF