15 oktober 2019
fredag, 30 november 2018 14:30

Stena köper av Vasakronan för 370 Mkr i Lund

Skrivet av 
alt
Apotekaren 12, omfattande 3.900 kvm, belägen vid Stortorget i Lund.

 

alt

Repslagaren 31 omfattande 5.750 kvm, belägen i södra delen av centrala Lund. Foto: Martin Olsson

 

alt

Galten 25 omfattande 1.900 kvm, med adress Mårtenstorget 12.

 

Stena köper av Vasakronan fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i Lund. Affären baseras på ett fastighetsvärde om 370 Mkr. De tre fastigheterna är belägna i Lund och inrymmer främst kontor, men även bostäder, handel och en biograf.

 

Repslagaren 31 är en fastighet av samhällskaraktär belägen i södra delen av centrala Lund. Den uppfördes år 1980 och omfattar totalt 5.750 kvm, främst för kontor.

 

Galten 25 är en mindre fastighet, med adress Mårtenstorget 12, och även denna uppfördes på 80-talet. Byggnaden inrymmer 1.900 kvm, varav 800 kvm är för kontor och resterande ytor är främst för restaurang och butik.

 

Apotekaren 12 är en äldre profilfastighet, belägen vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden uppfördes ursprungligen som bankpalats och inrymmer drygt 3.900 kvm lokaler, varav cirka 2.100 kvm är kontor och resterande yta är främst bostäder om 1.100 kvm samt en biograf om 500 kvm.

 

Samtliga tre fastigheter är i princip fullt uthyrda.

 

Köparen tillträdde fastigheterna den 30 november 2018 i samband med att köpeavtalet tecknades.