22 april 2019
måndag, 03 december 2018 15:03

Nya hyresgäster till Medborgarhuset

Skrivet av 
alt
Gatubild Medborgarhuset. Visionsbild Nyréns Arkitektkontor februari 2018

 

alt

Visionsbild Medborgarhusets entré. Nyréns Arkitektkontor 2018

 

alt

Visionsbild Medborgarhuset, barnbiblioteket. Nyréns Arkitektkontor 2018

 

Stockholms stad har träffat avtal med två nya hyresgäster till Medborgarhuset: Mezefabriken och Hawaii Poké. När renoveringen och utvecklingen av Medborgarhuset är klar kommer de öppna restauranger i lokaler mot Folkungagatan. Lokalerna är på 62 respektive 71 kvm. I huset finns plats för två ytterligare restauranger i den västra flygeln mot Söderhallarna. Lokalerna är på cirka 400 och 1.400 kvm.

 

Medborgarhuset har även tidigare haft inslag av kommersiella verksamheter. I det nya och ombyggda Medborgarhuset kommer de att komplettera stadens utbud på ett ännu bättre sätt och bidra till att denna, tidigare lite bortglömda, del av Folkungagatan blir ett naturligt stråk för boende, anställda och besökare i området.

 

Medborgarhuset från 1939, ska bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Huset ska bli mer tillgängligt för alla, genom en ny gemensam entré från Medborgarplatsen och nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplan. Det ska också bli möjligt att röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna, genom inre promenadstråk och fler allmänna ytor.

 

Stadens olika verksamheter kommer att få full fysisk tillgänglighet och mer ändamålsenliga lokaler. Det gäller Forsgrenska badet, gymmet och idrottshallen liksom biblioteket och Kulturskolans teaterverksamhet.

 

Biblioteket flyttar till andra sidan huset och får en ny entré från Götgatan. De publika ytorna och barnavdelningen blir betydligt större än tidigare. Kulturskolan får större ytor för teaterverksamheten.

 

Medborgarhuset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och ska därför utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena.

 

Trafikkontoret kommer i ett eget projekt lägga om trafiken, bredda trottoaren och eventuellt plantera nya träd på den södra sidan av huset. Där det i bottenplan också blir en servering. Sammanfattningsvis skapar det en ljusare och tryggare närmiljö på en sida av Medborgarhuset som idag upplevs som stängd och otrygg.

 

Arbetena ska vara klara sommaren 2020. Under tiden som Medborgarhuset håller stängt bedriver några av hyresgästerna verksamhet på andra platser: En del av Kulturskolan finns nu i Söderhallarna. Kulturskolans teater- och dansverksamhet finns i en paviljong vid Allhelgonakyrkan. Biblioteket finns i en filial i Söderhallarna. Sensus studieförbund finns i lokaler på Torkel Knutssonsgatan 37.