17 september 2019
torsdag, 06 december 2018 01:44

Grön Bostad bygger nya studentbostäder i Linköping

Skrivet av 
alt
Grön Bostad har byggstartat Colonia 2 i Linköping med totalt 374 studentbostäder.

 

alt

Det första spadtaget togs från vänster av: Claes de Neergaard, styrelseordförande i Grön Bostad, Lars Jonsson, huvudägare i ByggVesta, Roger Klinth, prorektor för Linköpings universitet och kommunalrådet i Linköping, Lars Vikinge (C).

 

alt

Ett andra spadtag togs även av ägarna till Grön Bostad, från vänster: Lars Jonsson, ByggVesta,
Anna Berfenstam, transaktionschef AFA Fastigheter och styrelseledamot i Grön Bostad samt Christian Johansson, Head of Global Fixed Income and Foreign Exchange på AFA Försäkring och styrelseledamot i Grön Bostad.

 

alt

Lars Jonsson, som är bosatt i USA, skapade med Campus Colonia i Linköping, Sveriges första campusboende för studenter, efter en amerikansk modell.

 

alt

Claes de Neergaard, är styrelseordförande i Grön Bostad som äger 25 fastigheter med ett totalt värde om cirka 6,5 Mdr kr.

 

alt

En studentkör inledde eventet med julsånger.

 

alt

Kommunalrådet Lars Vikinge med en tygpåse med beslutet att Linköpings kommun ska fasa ut all plast i kommunen till år 2020. Tygpåsen ska läggas i en tidskapsel i marken på byggarbetsplatsen.

 

alt

Roger Klinth är en stolt prorektor för Linköpings universitet, eftersom universitet har utsett till världens mest miljövänliga universitet i världen.

 

Text: Stefan Fröjdendahl
Foto: Veroni Ankarcrona och Gunilla Larsén


Under onsdagen togs ett första spadtag Colonia 2 för ytterligare 374 studentbostäder. På det norra campusområdet i Linköping ska ByggVesta uppföra ett punkthus och två lamellhus med ett ge­mensamt garage för Grön Bostad. Medan det i det södra campusområdet ska det byggas ett punkthus och tre lamellhus. I lamellhusen finns studentlägenheter om 1–3 rok på 25–43 kvm. I punkthusen finns något större lägenheter, till största delen 2–3 rok om 39–56 kvm. ByggVesta har en starkt miljöfokus med väl utvecklad bergvärmeteknik med verkningsgrad upp mot 90 procent.

 

I ett anförande för det första spadtaget för Colonia 2, framhöll Lars Jonsson, huvudägare och styrelseledamot i ByggVesta, att det inte fanns något campusområde i Linköping.

 

– Då sa vi från ByggVesta i samtal med markägaren Akademiska Hus att vi kunde skapa ett nytt campus för studenter i Linköping, sa han.

 

Det resulterade att ByggVesta våren 2006 inledde byggandet av student- och gästforskarbostäder på campusområdets norra del. Bostäderna uppfördes utifrån en modell från University of Washington i Seattle, USA och området döptes till Colonia.

 

ByggVesta menar att Colonia är Sveriges första riktiga campusområde i betydelsen att där kan studenter bo och leva på campus. Lars Jonsson framhöll att det var viktigt att skapa en modell för studenter i boendet med olika aktiviteter för att studenterna inte skulle känna ett utanförskap i sitt första boende. Colonia 1 färdigställdes år 2007 med totalt 367 bostäder.

 

Nu ägs Colonia och det kommande Colonia 2 av Grön Bostad, ett bolag som ägs till hälften av ByggVesta och AFA Fastigheter. Det betyder att Grön Bostads student- och forskarbostäder i Linköping kommer att öka till totalt 741.

 

Claes de Neergard, styrelseordförande i Grön Bostad, sa i sitt anförande:

– Colonia 2 en stor investering som ska bli färdigställd inom 2 år. Det betyder att Grön Bostad mer än fördubblar antalet studentbostäder till totalt 741 studentbostäder i Linköping, och där studenterna flyttar in under 18 månader i olika etapper. Det betyder att det kommer att bo cirka 1.000 studenter och forskare på Colonia 1 och 2, då även det så kallade kompiskontrakten inberäknas.

 

Colonia 1 och 2 är starkt tillskott för Linköpings universitet med 27.000 elever och med 4.000 anställda. Men Colonia är inte bara en investering i studentbostäder utan även i ungdomar som är kunskapstörstande för att göra Sverige ännu bättre i framtiden.

 

Grön Bostad är ett bolag med två lika stora ägare som förenar det entreprenöriella fastighetskunnandet i ByggVesta som har tagit ett amerikanskt koncept till Sverige och till AFA Försäkring som har 5 miljoner kollektivavtalsförsäkrade medlemmar, genom skilda sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

 

Grön Bostad äger totalt 25 fastigheter och fastigheter under produktion med ett värde om cirka 6,5 Mdr kr. Dessa fastigheter finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Södertälje och Uppsala. Totalt cirka 40 procent av Grön Bostads fastighetsbestånd är för studenter.

 

Grön Bostad har under det senaste året invigt ett studentboende med 103 lägenheter på KTH och 433 studentbostäder i Flemingsberg, Huddinge. I Ektorp, Nacka uppför ByggVesta nu för Grön Bostad totalt 207 studentlägenheter som ska vara inflyttningsklara 2019-2020.

 

Kommunalrådet och ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping, Lars Vikinge (C) berättade:

– När jag som ung kom som student till Linköping blev studentbostaden min fasta punkt och trygghet, vilket även medförde att jag snart träffade min framtida fru. Linköping blev min nya fasta punkt och därför är jag väldigt glad att det första spadtaget med Colonia 2 för ett studentboende i Linköping. Det är ett styrkebesked att Linköping har ett otroligt starkt universitet som bidrar med så mycket. Och Linköpings kommun har stort samarbete med universitet inte minst inom miljöområdet.

 

Lars Vikinge vill lägga ned en tygpåse under byggarbetet som en symbol i en tidskapsel på att Linköpings kommun nyligen tagit ett beslut om att alla plastartiklar ska fasas ut i kommunen till år 2020. Det betyder att många engångsartiklar i plast försvinner i en kommun som har en omsättning om 10 Mdr kr per år och som har 9.000 anställda. Något som långsiktigt inverkar positivt för klimatet.

 

Även Roger Klinth, prorektor för Linköpings universitet, började sitt liv i Linköping i en studentlägenhet. Han framhöll att Campusuniversitet, har en stark inflyttning, cirka 70 procent av de som flyttar in till Linköping och de studenter som börjar på universitet kommer inte från regionen. Därför blir studentboende mycket viktigt med levande campus i Vallastaden och i Colonia.

 

Roger Klinth framhöll att Grön Bostads miljötänkande med låg och ren energi för uppvärmning och stor hållbarhet är helt i samklang med Linköpings universitet som har en framgångsrik miljö- och klimatforskning. Linköpings universitet har två gånger blivit utnämnt till det mest miljövänliga universitetet i världen (Most eco-friendly university in the world), enligt the International Student Barometer.