22 april 2019
torsdag, 10 januari 2019 12:23

Skanska i nya avtal om 4,5 Mdr i USA

Skrivet av 

 


Skanska renoverar James A. Farley Post Office Building på Manhattan. Bild: Thehornet

 

 


Skanska meddelar att bolaget tecknat ytterligare avtal i USA. Den här gången rör det sig om fyra olika projekt med ett totalt kontraktsvärde om motsvarande 4.525 Mkr. Det enskilt största avtalet har tecknats med fastighetsutvecklaren Vornado Realty Trust om att slutföra den sista renoveringsfasen av James A. Farley Post Office Building på Manhattan, NYC, USA. Kontraktet är värt 3 Mdr kr (339 MUSD) och uppdraget gäller utveckling av cirka 79.000 kvm kontor och detaljhandelslokaler samt att färdigställa restaureringen av Farley-byggnadens historiska fasad. Dessutom ska Skanska ansvara för utveckling och installation av ny mekanik, elektronik, VVS och annan bygginfrastruktur. Projektet är påbörjat och fortsätter in i 2021.

I ett kontrakt värt 535 Mkr med Metropolitan Transportation Authority (MTA) i New York genomför Skanska tunnelarbeten på East Side Access, MTA:s största projekt.
I uppdraget ingår att bygga en 240 meter lång tunnel och installera spårbanor och växlar vid knutpunkten, the Harold Interlocking, vilken sammankopplar tågen på Long Island Rail Road, LIRR, med Grand Central Terminal. Projektet påbörjas under våren 2019 och fortsätter till och med halvårsskiftet 2021.

Vidare uppgraderar Skanska två pendeltågsstationer i New Jersey för 320 Mkr. Här är beställaren the Port Authority of New York and New Jersey och uppdraget omfattar demontering och installation av totalt sex hissar och sju rulltrappor på de bägge stationerna. Arbetet sker i sekvenser, så att pendeltågen kan upprätthålla passagerarantalen vid bägge stationerna. Projektet är påbörjat och fortsätter in i 2022.

Slutligen rapporterar Skanska att bolaget ska bygga en ögonklinik för barn för 350 Mkr samt en polisstation/säkerhetscenter för 320 Mkr i Portland, Oregon i nordvästra USA.
Ögonkliniken omfattar en anläggning om 6.000 kvm, vilken ska byggas för Oregon Health & Science University (OSHU), medan polisstationen omfattar 7.000 kvm fördelat på tre våningar. Byggnaden ska stå emot jordbävningar och ha ett soldrivet energisystem, samt backup-generator. Projektet inleddes i augusti 2018 och ska vara klart i april 2020.