Skriv ut denna sida
torsdag, 17 januari 2019 16:42

Strategisk Arkitektur förtätar i Linköping

Skrivet av 

 


De nya byggnaderna i Ryd, Linköping, tar avstamp och inspiration i den befintliga bebyggelsens ortogonala fasadstruktur och tar upp denna med hjälp av tydligt läsbara vertikala och horisontella element i form av balkonger med räcken och raster.Strategisk Arkitektur har på uppdrag av Victoria Park sedan 2016 arbetat med förtätning av Ostbrickan 2 i miljonprogramsområdet Ryd i Linköping. Bygglov har nu givits för de två första kvarteren med 87 nya lägenheter.

 

Ostbrickan är ett konsekvent planerat område med tydlig karaktär från mitten av 1960-talet. Genom att bygga nya bostäder på underutnyttjade parkeringsytor skapas ett mer attraktivt område med en blandning av upplåtelseformer som breddar områdets utbud. Ambitionen är att skapa en förtätning med ny, modern arkitektur och förhållningssätt till gatan, samtidigt som det ursprungliga områdets befintliga överordnade 1960-talsstruktur, principer och höga arkitektoniska kvaliteter fortsätter att vara läsbara.

 

För Strategisk Arkitektur är den här typen av satsningar en viktig del i utvecklingen av hållbara samhällen.

 

 

 

 

Senaste från Redaktionen