10 april 2020
torsdag, 17 januari 2019 17:07

Frydenberg sparkas som vd från Scandic Hotels

Skrivet av 

 


Even Frydenberg, bilden t v, får sluta med omedelbar verkan som vd för Scandic Hotels, ny vd blir Jens Mathiesen, bilden t h.Styrelsen och vd Even Frydenberg i Scandic Hotels Group AB har kommit överens om att Even Frydenberg ska lämna sitt uppdrag som vd och koncernchef i bolaget efter knappt två år, säger Scandic Hotels i ett pressmeddelande under torsdagen.


Styrelsen Scandic Hotels Group AB har beslutat att utse Jens Mathiesen till ny vd och koncernchef. Jens Mathiesen är en del av Scandics koncernledning och han har sedan 2008 framgångsrikt varit landschef för Scandic Hotels i Danmark.

 

– Styrelsen har kommit fram till att Scandic behöver ett nytt ledarskap, och då är det naturligt att gå skilda vägar. Jag vill betona att detta är en ledarskapsfråga och inte relaterat till den finansiella utvecklingen i bolaget, samt att Scandics strategiska inriktning ligger fast. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Even Frydenberg för hans insats i bolaget, säger Per G. Braathen, styrelseordförande.

 

Jens Mathiesen tar över som vd och koncernchef med omedelbar verkan. Han kommer inledningsvis också att vara tillförordnad landschef i Danmark till dess att en ersättare är utsedd.

 

För fjärde kvartalet kommer Scandic att redovisa en nettoomsättning på omkring 4.590 Mkr med ett justerat EBITDA på omkring 480 Mkr. Scandic Hotels fullständiga bokslutskommunikén publiceras den 19 februari.