Skriv ut denna sida
fredag, 18 januari 2019 16:59

Castellum och Lilium i byten för drygt 5 Mdr kr

Skrivet av 

Genom bytesaffären med Lilum blir Castellum bland annat ägare av den stora fastigheten Blandaren 18 i Linköping som innehåller  en uthyrbar yta av cirka 30.600 kvm, varav 19.200 kvm kontor, 4.600 kvm bostad, 1.400 kvm butik och 5.200 kvm övrigt.

Den enskilt största fastigheten som Lilium tar över i Sundsvall är fastigheten Hovrätten 2 som omfattar 31.000 kvm.

 

Castellum genomför en bytesaffär med Fastighetsaktiebolaget Lilium där Castellum förvärvar sex fastigheter i Linköping samt säljer tjugo fastigheter i Sundsvall. Till- respektive frånträde sker den 1 mars 2019. I överenskommelsen ingår fastigheter till ett totalt värde av cirka 5,1 Mdr kr, varav knappt 70 procent finns i Sundsvall och såldes drygt 30 procent i Linköping. Pangea Property Partners var ensam rådgivare i affären.

 

– Linköping är en attraktiv regionstad där vi vill växa och utveckla vårt kunderbjudande. Den här affären gör oss till en av de två största aktörerna i staden och ger dessutom byggrättsmöjligheter i city, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

Fastigheterna i Linköping omfattar cirka 67.000 kvm och är centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter på orten. Förvärvspriset är 1.638 Mkr inklusive omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 87 Mkr.

 

Större hyresgäster i fastigheterna är Skatteverket och Länsstyrelsen och de totala hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 110 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 98 procent och genomsnittlig återstående kontraktslängd till 2,0 år. Försäljningen genomförs på en bedömd direktavkastning om 4,8 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.

 

Portföljen i Sundsvall omfattar 157.400 kvm och säljs för 3.321 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 135 Mkr. Underliggande fastighetspris är således till 3.456 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. Större hyresgäster i portföljen, vars uthyrningsgrad uppgår till 94 procent, är Försäkringskassan och Bolagsverket. Försäljningen genomförs på en direktavkastning om 5,0 procent på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.

 

Resultatet kommer även påverkas av nedskrivning av goodwill om cirka 180 Mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 350 Mkr. Alla medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Castellum har fackliga avtal och för dialog med berörda.

 

– Affären innebär att vi koncentrera vår portfölj till starkare tillväxtområden och städer. Castellums portfölj består fortsatt av den största noterade kontorsportföljen och en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige, säger Henrik Saxborn.

Senaste från Redaktionen