Skriv ut denna sida
fredag, 25 januari 2019 12:42

Atrium Ljungberg satsar 8 Mdr i Slakthusområdet

Skrivet av 

 


Slakthusområdet ingår i Söderstaden som är ett av Stockholms stads större utvecklingsområden. År 2030 ska Söderstaden vara hela Stockholms mötesplats för upplevelser inom mat, kultur och nöjen.


 


Atrium Ljungberg och Stockholms stad har träffat en slutlig överenskommelse gällande förvärv av befintliga fastigheter samt markanvisningar i Slakthusområdet precis söder om Stockholms city. Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som presenterades i augusti 2018. Förhandlingarna har pågått under hösten och är nu slutförda.

Affären innebär att Atrium Ljungberg ska fortsätta utveckla delar av Slakthusområdet genom förvärv, markanvisningar och optioner och tar ansvar för de hyresgäster som behöver evakueras. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 8 Mdr kr under perioden 2019–2030. För Stockholms stad värderas affären till 3,6 Mdr kr.

– Jag är glad över att vi kommit så här långt i affären, som är Atrium Ljungbergs största någonsin. Vi ser fram emot att komma igång med utvecklingen av Slakthusområdet där vår vision är att skapa en självklar mötesplats och en motor för hela Söderort, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

Enligt överenskommelsen ska förvärv av befintliga fastigheter genomföras vid två tillfällen, där tillträde för 51.000 kvm beräknas ske i juni och en option på 32.000 kvm förvärvas efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft, dock senast 31 december 2021.

Dessutom innefattar affären optioner, där Atrium Ljungberg ges möjlighet att avropa markanvisningar om cirka 100.000 kvm BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till cirka 200.000 kvm BTA för kontor och bostäder, kompletterat med kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera.

Atrium Ljungberg tar genom överenskommelsen över ansvaret för de hyresgäster som berörs av affären och som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska förverkligas.

– Affären innebär ett stort och viktigt steg framåt för staden. Här ges chansen att förverkliga en blandad och levande stadsdel där vi samtidigt tar hjälp av Atrium Ljungberg för att leda processen framåt från tidigt skede till långt in i framtiden, säger Johan Castwall, förvaltningschef på exploateringskontoret.

Svefa är säljarens rådgivare genom hela processen i försäljningen och det långsiktiga arbetet som inletts mellan parterna.

I det initiala förvärvet om 51.000 kvm är uthyrningsgraden 95 procent och det totala hyresvärde beräknas till 73 Mkr. I förvärvet ingår bland annat de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i den norra delen av Slakthusområdet. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1.120 Mkr.

– Staden har förvaltat Slakthusområdet i över hundra år, men nu börjar en ny historia. Nu kan Stockholmarna se fram emot att få tillträde till de vackra gamla tegelbyggnaderna, som är så karakteristiska för Slakthusområdet, när de får nytt liv i stadsmiljön. Det är mycket glädjande att vi kommit i mål med detta avtal, säger Håkan Falk, tf. fastighetsdirektör i Stockholms stad.

Styrelsen för Atrium Ljungberg godkände affären den 25 januari. Vidare kräver avtalet beslut i exploateringsnämnden och fastighetsnämnden i Stockholms stad samt i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB, vilka samtliga ska fattas under februari. Förvärvet är slutligen villkorat av godkännande i kommunfullmäktige, planerat i maj. 

Senaste från Redaktionen