Skriv ut denna sida
måndag, 04 februari 2019 12:06

NREP köper projektfastigheter på Stora Essingen

Skrivet av 

 

Rickard Svensson Dahlberg, CIO NREP.
NREP har (via NREP Nordic Strategies Fund III) tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7, Tvålen 4 och Stora Essingen 1:4 med avsikten att äga och förvalta dessa fram till att en ny detaljplan för området har antagits. Säljare är Lärarförbundet, som också är största hyresgäst med ett hyresavtal som löper till och med 2022.

I samband med förvärvet har även ett villkorat avtal ingåtts mellan NREP och JM, varigenom JM åtar sig att driva den nya detaljplanen samt att förvärva merparten av de byggrätter som skapas vid en lagakraftvunnen detaljplan.

– Vi är väldigt glada att göra denna affär tillsammans med JM, i en spännande affärsstruktur som potentiellt även kan appliceras på andra liknande projektfastigheter, säger Rickard Svensson Dahlberg, CIO på NREP.

Fastigheterna är belägna på Stora Essingens norra udde och omfattar drygt 19.000 kvm uthyrbar yta i huvudsak bestående av kontorslokaler samt ett parkeringshus. Fastigheterna ingår i ett större pågående exploateringsområde om cirka 700 bostäder.

 

 

 

 

 

 


 


 


 

Senaste från Redaktionen