Skriv ut denna sida
måndag, 04 februari 2019 12:09

Möller & Partners får markanvisning i Jakobsberg

Skrivet av 

 

Järfälla kommun anvisar mark i Tallbohov i södra Jakobsberg mellan E18 och Söderhöjden i höjd med Barkarby handelsplats.

Järfälla kommun ger markanvisning till Möller & Partners för byggnation av 150-200 bostäder i Tallbohov, Jakobsberg. Bostäderna omfattar både radhus och lägenheter varav merparten kommer att upplåtas som bostadsrätter med inslag av hyresrätter och äganderätter.

– Vi har tidigare goda erfarenheter från samarbete med Järfälla kommun så är vi entusiastiska över att återigen ha fått förtroende att utveckla bostäder som en del av kommunens spännande tillväxt. Med stort fokus på att bevara den naturliga känslan i området samt genom varierande bebyggelse och blandade upplåtelseformer kan vi bidra till att stärka området ur en social och trygghetsaspekt säger Tommy Lindblom, projektchef på Möller & Partners.

Det är i detaljplaneområdets södra del som lägenheterna ska byggas, där kommunen samtidigt markanvisat till Nyhem Projektutveckling för ytterligare 140 bostadsrätter. I den norra delen av planområdet har kommunen sedan tidigare avtalat med Tornet Bostadsproduktion om uppförande av cirka 270 lägenheter.

– Tillskottet av bostadsrätter och blandningen av bostadstyper bidrar positivt till området. Det känns väldigt bra att vi på det här sättet kan fortsätta att utveckla Söderhöjden, säger Nikoletta Josza (L), kommunalråd.


 

Senaste från Redaktionen