15 oktober 2019
måndag, 04 februari 2019 12:40

Castellum markanvisas tre kvarter i Hagastaden

Skrivet av 

I kv. Sorbonne ska Castellum bygga 23.000 kvm BTA för kontor för ett life science-kluster. Byggrätterna, cirka 15.000 kvm i kvarteren Greifswald och Harvard cirka 15.000 kvm BTA, ska Castellum sälja.Castellum är en större fastighetsägare i Hagastaden då Castellum köpte Torsplan 2 av NCC för 1,6 Mdr kr.

 

Stockholms stad föreslår markanvisning av tre kvarter för kontor och bostäder i Hagastaden till Castellum. Den totala investeringen i förvärv av byggrätterna beräknas uppgå till cirka 800 Mkr. Planerad byggstart är första kvartalet 2021 med inflyttning tidigast 2024. Castellum har för avsikt att uppföra kontorslokaler inom kvarteret Sorbonne, men avyttra byggrätterna för bostäder till en bostadsaktör.

 

Castellum är en större fastighetsägare i Hagastaden då Castellum köpte Torsplan 2 av NCC för 1,6 Mdr kr. Castellum tillträdde Torsplan 2, omfattande fullt uthyrt 23.000 kvm,  i januari 2017. Se länk:

 

– Det känns fantastiskt att få vara med i framtagandet av en helt unik stadsdel med vetenskap, liv och hälsa i fokus. Här kan vi bidra med attraktiva arbetsplatser och skapa ett life science-kluster, samt vårt kunnande inom hälsa och välmående genom arbetet med WELL-certifierade fastigheter”, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

 

Hagastaden är på väg att bli en levande innerstadsdel med fokus på life science. Med närhet till Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet skapas en vetenskapsstad med fokus på hälsa där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation. 2025, när projektet står helt klart, kommer Hagastaden att omfatta totalt cirka 50.000 nya arbetsplatser och 6.000 bostäder.

 

Den föreslagna anvisningen för Castellum gäller kvarteren Sorbonne för kontor, samt Harvard och Greifswald för bostäder. Sammantaget är byggrätten för nybyggnation av cirka 23.000 kvm BTA (cirka 19.000 kvm LOA) kontorslokaler innefattande butikslokaler i bottenplan inom kvarteret Sorbonne. Bostäderna i blivande kvarteren Greifswald och Harvard omfattar cirka 15.000 kvm BTA, vilket motsvarar cirka 150 bostäder med butiker eller andra publika lokaler i bottenplan.

 

Stockholms stad har anvisat de tre kvarteren till Castellum då markområdet kräver gemensam grundläggning.

 

Exploateringsavtalet ska tecknas inom två år från markanvisningsavtalets tecknande, därefter ska fastigheterna tillträdas senast två år från exploateringsavtalets tecknande.