22 februari 2020
tisdag, 05 februari 2019 17:39

Fabege levererade sitt högsta driftsöverskott

Skrivet av 

 

Efter nära 25 år på Fabege, varav de senaste 12 åren som vd och koncernchef har Christian Hermelin informerat Fabeges styrelse om att han har beslutat att lämna bolaget.


Fabege fortsätter framgångarna och levererar för år 2018 ett resultat efter skatt som ökade till 7.699 Mkr (5.632), efter en skattebelastning om 1.399 Mkr (1.718).

 

I resultatet var orealiserade värdeförändringar av fastigheterna 7.685 (6.095). Medan den realiserade värdeförändringen av fastigheterna steg till 1.246 Mkr (992).

 

Under helåret ökade hyresintäkterna till 2.517 Mkr (2.280) med ett driftöverskott som steg till det starkaste någonsin med  1.875 Mkr (1.680).

 

I balansen steg värdet fastighetstillgångarna till 67.634 Mkr (57.889). De räntebärande skulderna ökade till 26.275 Mkr (24.841), vilket medförde att det egna kapitalet steg till 34.964 Mkr (28.011). Det innebar att soliditeten stärktes till 51 procent (47) med en räntetäckningsgrad som ökade till 3,7 gånger (3,2).

 

I bokslutskommunikén säger vd Christian Hermelin:
– Förutsättningarna på Stockholms kontorsmarknad är alltjämt goda med låga vakanser, hög efterfrågan och därmed stigande hyresnivåer, vilket talar för att vi kommer se fortsatt hyrestillväxt. Driftsöverskottet är Fabeges högsta någonsin. Det gäller också förvaltningsresultatet som ökade med drygt 25 procent i jämförelse med föregående år. Det är glädjande att se att de senaste årens projektinvesteringar nu bidrar till allt starkare kassaflöden. Fortsatt positiva omförhandlingar och färdigställda projekt kommer också under de närmaste åren att ge ökade hyresintäkter i vår portfölj. SF