22 februari 2020
fredag, 08 februari 2019 12:19

Pangea spår starkt 2019

Skrivet av 

 

Mikael Söderlundh och Joakim Arvius, Pangea Property Partners.

 


 


Trots svagare konjunkturutsikter globalt tror Pangea Property Parters på ett nytt starkt år för nordiska fastigheter. Enligt rapporten Pangea Property Outlook 2019 finns dock hot för den svenska marknaden i form av högre räntor, svagare hyresutveckling på vissa delmarknader och lägre bostadsbyggande.

Transaktionsvolymen på den europeiska fastighetsmarknaden backade med 15 procent under 2018, men ökade i Norden till 43 miljarder euro, vilket är den näst högsta nivån någonsin. Pangea förutspår även ett starkt 2019 med en transaktionsvolym runt 40 miljarder euro, delvis drivet av större strukturaffärer och fortsatt inflöde av utländskt kapital.

– Världsekonomin är på väg in i ett nytt skede med lägre tillväxt och geopolitisk osäkerhet. I det läget framstår den stabila nordiska marknaden som attraktiv. Samtliga länder uppvisar starka statsfinanser, konkurrenskraftig tillväxt och arbetsmarknader som går på högvarv, i kombination med svaga valutor, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea.

Utländska köpare stod för nästan 40 procent av den nordiska transaktionsvolymen under 2018 och nettoinflödet av utländskt kapital uppgick till hela 5,7 miljarder euro.

– Vi ser bland annat ett starkt intresse från amerikanska och tyska investerare som gynnas av att den svenska kronan har blivit 20–40 procent billigare under de senaste åren, tillägger Mikael Söderlundh.

Den svenska fastighetsmarknaden är överlag välmående men det finns stora skillnader mellan olika segment, enligt rapporten. Allra hetast just nu är logistikfastigheter, som gynnas av ökad e-handel, medan det är fortsatt motvind för handelsfastigheter.

– Även kontorsmarknaden är fortsatt stark men det finns tecken på att topphyrorna i Stockholm börjar plana ut. Vi förväntar oss också att hyresgapet mellan Stockholm city och attraktiva förorter kommer att minska framöver, samtidigt som vi ser stigande hyror i många regionstäder, säger Joakim Arvius, partner på Pangea.

I rapporten analyseras också vilka effekter som den nya regeringsbildningen kommer att ha på den kommersiella fastighetsmarknaden. En av nyckelfaktorerna är bostadsproduktionen som bedöms minska framöver.

– Många bostadsutvecklare ser kraftigt fallande försäljningsvolymer och det testas en uppsjö av olika finansieringsstrukturer och boendekoncept just nu på marknaden, fortsätter Joakim Arvius.

Den svaga utvecklingen syns även på börsen där de renodlade bostadsutvecklarna har sjunkit med nio procent i genomsnitt under det senaste året, medan de noterade fastighetsbolagen har stigit med 24 procent under samma tidsperiod.