Skriv ut denna sida
fredag, 08 februari 2019 14:48

Wihlborgs köper av Vasakronan i Lund för 1,26 Mdr

Skrivet av 

Nya Vattentornet 2 uppfördes 1997 för Sony Ericssons räkning i Ideonområdet och rymmer totalt 24.000 kvm lokaler.

Nya Vattentornet 4 i Ideon uppfördes 2008 och den omfattar primärt kontorslokaler motsvarande 25.000 kvm.

 

Vasakronan lämnar Lund genom att sälja fastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 belägna på Ideonområdet. Köpare är Wihlborgs som förvärvar fastigheterna i bolagsform för en köpeskilling om 1.260 Mkr. Newsec har initierat affären och varit köprådgivare åt Wihlborgs.

 

Nya Vattentornet 2 uppfördes 1997 för Sony Ericssons räkning och rymmer totalt 24.000 kvm lokaler, främst moderna kontor. Sedan Sony flyttade 2014 har fastigheten anpassats och går numera under namnet Mobile Heights Centre, MHC.

 

Nya Vattentornet 4 uppfördes 2008 och omfattar även den primärt kontorslokaler motsvarande 25.000 kvm.

 

– Lund har alltid varit vår minsta delmarknad. Med försäljningen av de båda Vattentornen lägger vi fokus på våra övriga orter och på projektportföljen. Det är en transaktion i linje med vår investeringsstrategi, säger Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan.

 

Wihlborgs har tillträtt fastigheterna som  finansierar investeringen huvudsakligen via befintliga kreditfaciliteter.

 

I november 2018 sålde Vasakronan tre central belägna fastigheter i Lund till Stena för 370 Mkr.

Se länk

 

Nya Vattentornet 2, även kallat Mobile Heights Center, omfattar 24.000 kvm uthyrningsbar yta och bland de större hyresgästerna finns Schneider Electric och flera bolag inom Sigma-koncernen. Här finns också restaurang och ett kontorshotell inriktat på innovationsbolag.

 

Nya Vattentornet 4, omfattar 25.000 kvm uthyrningsbar yta, med Sony Mobile som största hyresgäst, samt ett parkeringshus med ca 370 platser. I fastigheten finns även en restaurang. Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt LEED Guld.

 

Fastigheterna förvärvas genom en bolagsaffär för en köpeskilling om 1.260 Mkr. Hyresvärdet är 105 Mkr och i dagsläget är drygt 20 procent vakant. Fullt uthyrt beräknas avkastningen till strax under 6 procent.

 

– Detta förvärv är en naturlig del i vår fortsatta satsning på tillväxt och ökad densitet i Lund. Inom loppet av några månader har vi kunnat komplettera vårt bestånd på Ideon med 70.000 kvm attraktiva kontorsytor på lättillgängligt läge direkt kopplat till den nya spårvägen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

Hon fortsätter:

– Det finns en stor potential i Lund, där närheten till universitetet och tillgången till arbetskraft med specialistkompetens attraherar nya företag och ger tillväxtmöjlig­heter för befintliga företag. Ett av de exempel som ligger närmast i tiden är vår hyresgäst Volvo Cars som startade ett mindre utvecklingscenter på Ideon hösten 2016, sedan vuxit successivt och till årsskiftet tar över ett helt hus om 7.000 kvm.


Efter förvärvet äger och förvaltar Wihlborgs 291.000 kvm i Lund, varav 183.000 kvm på Ideon. Wihlborgs äger även 50 procent i Fastighets AB ML4, ett bolag som uppfört och äger Max IV-anläggningen, vilken hyrs ut till Lunds universitet på ett 25-årigt hyresavtal.

 

 

 


 

 

Senaste från Redaktionen