Skriv ut denna sida
fredag, 08 februari 2019 15:09

Platzer ökade värdet till 18,4 Mdr

Skrivet av 

 

Under 2018 färdigställde Platzer Gamlestads torg 1 – porten till centrum och nordöstra Göteborg – med en totalyta om 17.000 kvm.

 


 

Platzers vinst efter skatt för helåret 2018 ökade till 1.511 Mkr (1.393), motsvarande 12,55 kr (11,54) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 1.311 Mkr (1.214) och i finansiella instrument med -7 Mkr (54). Hyresintäkterna steg till 1.044 Mkr (995) och förvaltningsresultatet förbättrades med 7 procent till 522 Mkr (486), motsvarade 4,36 kr (4,06) per aktie.

Under året färdigställde Götebrgsbaserade Platzer bland annat profilfastigheten Gamlestads torg om 17 våningar, miljardköpte två kontorsfastigheter om 22.400 kvm i Gårda och byggstartade projektet Gårda Vesta om 27.000 kvm, varav 15.000 kvm är uthyrda till Skatteverket.

Totalt sett uppgick investeringarna under året till 1.754 Mkr (938) medan försäljningar genomfördes för 236 Mkr (208). Detta bidrog tillsammans med värdeökningen till att portföljens värde ökade med 2,8 Mdr kr till 18,4 Mdr kr (15,6).

– Ambitionen att vi ska hålla en tillväxttakt på cirka 2 Mdr kr per år utan att ta in nytt ägarkapital nåddes med råge, säger vd P-G Persson.

Vid årsskiftet uppgick Platzers räntebärande skulder till 9.818 Mkr (8.392) och finansierades till en sänkt snittränta till 1,71 procent (2,16).

Det egna kapitalet ökade, efter lämnad utdelning om 1,50 kr per aktie, till 7.288 Mkr (5.962), vilket motsvarade 60,34 kr (49,36) per aktie och en soliditet om 38 procent (37). Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per aktie steg därmed med 19 procent till 69,54 kr (58,39). Under de senaste två åren har substansvärdet förbättrats med över 50 procent.

Inför kommande årsstämma föreslår styrelsen för Platzer att bolaget ska höja utdelning till 1,70 kr per aktie (1,50).

 

 

Senaste från Redaktionen