15 oktober 2019
fredag, 08 februari 2019 17:50

Skanska ökade vinsten till 4,6 Mdr kr

Skrivet av 

 


Anders Danielsson, vd för Skanska.

 

 


 

Skanska hade ett utmanande år 2018 då byggverksamheten, särskilt i två projekt i USA och en stor omstrukturering i Polen, var en besvikelse. Resultatet efter skatt (IFRS) för helåret 2018 ökade, efter en skattebelastning om 1.092 Mkr (–512), till 4.594 Mkr. (4.111). Utdelningen föreslås minska till 6,00 kr per aktie (8,25), Under dagen sjönk aktien med cirka 7 procent till cirka 150 kr.

 

Intäkterna i koncernen minskade svagt till 170.494 Mkr (171.730). Det operativa kassaflödet från verksamheten ökade dock till 7,4 Mdr (2,9), enligt IFRS.

 

Koncernens tillgångar steg till 116.296 Mkr (109.417) samtidigt som de totala långfristiga skulderna ökade till 10.292 Mkr, liksom de totala kortfristiga skulderna vilka steg till 76.657 Mkr (71.557). Det medförde att soliditeten steg till 25,2 procent (24,8).

 

I rapporten betonar vd Anders Danielsson att Skanska har en stark finansiell position:

– Vi går nu in i 2019, ett år där de politiska och makroekonomiska osäkerheterna ser ut att öka ytterligare. Marknaderna i många av våra geografier och segment börjar nu plana ut och det är svårt att säga hur länge nuvarande, relativt goda förutsättningar, kommer råda. Vi har en stark finansiell position, vilket innebär att vi kan generera en långsiktigt hållbar avkastning till våra aktieägare. För att kunna fortsätta investera i Projektutveckling och samtidigt bibehålla vår finansiella styrka föreslår styrelsen en utdelning om 6,00 kronor.

 

Skanska säger i bokslutskommunikén att marknaden för byggverksamheten i Sverige och i USA är stark, men svagare i Norge, Finland, Polen, Tjeckien och framförallt i Storbritannien.

 

För bostadsutveckling är marknaden fallande i Sverige och oförändrad i Norge och Finland.

 

För kommersiell fastighetsutveckling är marknaden stark. Vakansgraden på kontorslokaler i merparten av de nordiska och centraleuropeiska städerna, där verksamheten bedrivs, är stabil. Vakansgraden är låg i Sverige och hyrorna är höga.

 

Efterfrågan på kontorsyta är stark i Polen men även i andra delar av Centraleuropa.

 

I USA fortsätter efterfrågan från hyresgäster att vara stark i Boston och Seattle, medan efterfrågan i Washington D.C. och Houstons ”Energy corridor” är något svagare. SF