17 augusti 2019
måndag, 11 februari 2019 15:09

Round Hill omfinansierar nordisk portfölj

Skrivet av 

 

Round Hill Captals fastighet Värmet 3 i Östra hamnen, Malmö. Fastigheten är uthyrd till BE Group. Round Hill planerar att riva den mindre byggnaden om 6.500 kvm och uppföra en ny modern logistikbyggnad om 11.000 kvm.

 


 

Round Hill Capital har i partnerskap med StepStone Group Real Estate LP omfinansierat en gemensamt ägd logistik- och industriportfölj i Norden, omfattande 13 fastigheter på 327.649 kvm. Den nya finansieringen tillhandahålls av en ledande global försäkringsinstitution och har en löptid om fem år och inkluderar även finansiering för samtliga framtida ”value add”-projekt i portföljen.

Omfinansieringen har möjliggjorts genom Round Hills arbete med att stärka, ompositionera och genomföra värdehöjande projekt i fastigheterna sedan förvärvet i september 2016. Bland annat har 44 nya hyresavtal tecknats, totalt omfattande 130.143 kvm, motsvarande 40 procent av den totala uthyrningsbara ytan. I samband med detta har uthyrningsgraden höjts med över 10 procent till 85 procent och den genomsnittliga viktade hyresdurationen ökat från tre till nästan fem år.

Sedan förvärvet har Round Hill även sålt fem fastigheter till attraktiva avkastningsnivåer som ett i led i att renodla och optimera portföljen. Dessutom har värdehöjande initiativ tagits, exempelvis i form av en utbyggnation om 8.000 kvm åt IAC Group i Sverige och planer på två logistikbyggnader om vardera cirka 10.000 kvm i Malmö respektive Fredrikstads hamn i Norge.

Michael Bickford, grundare och VD på Round Hill Capital, kommenterar omfinansieringen och den nordiska portföljen:
– Vi är nöjda med att ha säkrat denna mycket attraktiva omfinansiering, som mottogs med ett stort intresse från institutionella långivare, och ger Round Hill Capital en finansiering på mycket konkurrenskraftiga villkor och med en väsentlig operationell flexibilitet. Vi välkomnar denna ledande globala försäkringsinstitution som en god samarbetspartner till Round Hill och vi ser fram emot att fortsätta ett långsiktigt samarbete.

Han tillägger:
– Vi fortsätter att söka efter ytterligare investeringsmöjligheter i logistik- och lättindustrifastigheter i Norden och resten av Europa i enlighet med vår fastlagda tillväxtstrategi.

Round Hills och Stepstone Real Estates rådgivare i omfinansieringsprocessen var DLA Piper och CBRE Debt Advisors.