15 oktober 2019
tisdag, 12 februari 2019 12:58

Humlegården stärker närvaron i Hagastaden

Skrivet av 

 

Illustrationen visar framtidens Hagastaden. År 2025 beräknas stadsdelen innehålla 6.000 nya bostäder och 50.000 arbetsplatser.

 Stockholms stad föreslår markanvisning till Humlegården i kvarteret Ribosomen i Hagastaden. Kvarteret kommer att innehålla cirka 100 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för den nyligen påbörjade Östra Hagastaden. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2021 och inflyttning sker preliminärt under 2024.

Humlegården fokuserar alltmer på att utveckla de platser där bolaget är etablerat utifrån en helhetssyn, med ambitionen att skapa både tillväxtmöjligheter och stadsmässiga kvaliteter. I Hagastaden äger Humlegården sedan tidigare två kontorsfastigheter, dels Härden 15 på Hälsingegatan/Norra Stationsgatan, dels den intilliggande Härden 16 belägen vid Sankt Eriksgatan/Norra Stationsgatan.

– Hagastaden är en intressant plats som vi ser en stor potential i. Vi är verksamma i området sedan flera år och vill nu fortsätta vår satsning i stadsdelen och skapa levande kvarter, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

Fullt utbyggd 2025 kommer Hagastaden att omfatta omkring 50.000 arbetsplatser och 6.000 bostäder.