20 november 2019
tisdag, 12 februari 2019 15:23

Tobin sålde 0 bostäder under Q 4.

Skrivet av 

 

Patrik Mellgren, tf vd.

 


Det går inte bra för Tobin Properties. För helåret 2018 blev resultatet – 55,5 Mkr (28,0). Under Q 4 såldes 0 bostäder till ett värde om 0 Mkr (48). Även för resten av 2018 var resultatet svagt då endast 20 bostäder såldes (262). Det innebar att rörelsemarginalen rasade till –19,1 procent (65,9).

 

Antalet produktionsstartade bostäder blev 0 (416) och antalet bostäder i pågående produktion blev därför oförändrat 493 (493), varav 63 procent var sålda i genomsnitt i 4 projekt. Utöver dessa byggstartade projekt med 493 bostäder har Tobin totalt 1.630 bostäder om 103.400 kvm BOA i totalt 14 icke byggstartade projekt.

 

Tobin har trots allt en stark balans. Bolagets totala tillgångar steg till 1,81 Mdr kr (1,79) samtidigt som de långfristiga skulderna minskade till 388,0 Mkr (964,5), medan de kortfristiga skulderna ökade till 696,8 Mkr (156,9), vilket innebar att soliditeten steg till 41,3 procent (37,7). Det betyder att bolaget ska fortsätta verka långsiktigt med starka aktieägare som Klövern med 81,18 procent i andel aktiekapital, JRS Asset Management AB med 3,42 procent och Avanza Pension med 2,47 procent.

 

Nu avstår Tobin att försöka sälja bostäder på ritning. Patrik Mellgren, tf vd, säger i bokslutskommunikén:

– Som följd av marknadsläget har vi valt att under kvartalet lägga vårt fokus på färdigställande av pågående projekt, snarare än försäljning. Det bedömer vi har varit strategiskt rätt och samtliga pågående projekt följer tidplan. SF