17 augusti 2019
tisdag, 12 februari 2019 17:30

Nyfosa ökade vinsten till 1,6 Mdr

Skrivet av 

 

Jens Engwall, vd för Nyfosa.

 Med värdeökningar för fastigheter om 800 Mkr (376), varav 658 Mkr (348) var orealiserade steg nynoterade Nyfosas helårsvinst efter skatt till 1.615 Mkr (1.215), motsvarande 9,63 kr (7,24) per aktie. Intäkterna ökade till 1.064 Mkr (1.031) medan driftnettot minskade till 728 Mkr (746) och förvaltningsresultatet föll till 918 Mkr (1.013) – minskningar som främst var hänförliga till en större fastighetsportfölj, en växande organisation och kostnader i samband med delnings- och noteringsprocessen.

 

Fastighetsförvärv för 3,7 Mdr (1,7) bidrog till att portföljens värde ökade till 15,6 Mdr kr (12,1) vid årets slut. Därutöver äger Nyfosa fastigheter för 3,8 Mdr kr via Söderport, ett joint venture som ägs tillsammans med AB Sagax.

 

Nyfosas räntebärande skulder ökade med netto 1.658 Mkr till 8.240 Mkr och finansierades till en medelränta om 1,6 procent. Det egna kapitalet uppgick till 8.392 Mkr (3.479) och soliditeten till 48,3 procent (25,5).

 

– Noteringen på Nasdaq Stockholm i november markerade starten för Nyfosa som ett självständigt bolag. Vi har en stark balansräkning och goda finansieringsmöjligheter. Efter rekryteringar under fjärde kvartalet av flera nya medarbetare till viktiga funktioner är vi redo att inleda vår expansion. Just nu tittar vi på ett flertal intressanta affärer i olika sektorer. Målet är en årlig tillväxt om 20 procent i resultat och fastighetsbestånd, säger vd Jens Engwall.

 

På börsen blev Nyfosa en vinnare då aktien steg med 5,8 procent till 49,80 kr. LE