17 september 2019
onsdag, 13 februari 2019 15:35

Fastigheter utvecklades starkast hos AMF

Skrivet av 

 

Johan Sidenmark, vd för AMF.

 AMF rapporterar en sänkt totalavkastning till 1,3 procent (7,9) för helåret 2018, och en solvensgrad på 182 procent (196). Under året stod fastighetsportföljen för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 12,4 procent, medan avkastningen på alternativa tillgångar låg på 4,1 procent. Såväl aktier som räntebärande hade negativ avkastning. Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 590 Mdr kr (596).

 

– Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull, säger Johan Sidenmark, vd för AMF.

 

Den genomsnittliga årsavkastningen för AMF har under de senaste fem åren varit 6,8 procent (8,5) och 7,6 procent (6,7) under de senaste tio åren.