Skriv ut denna sida
torsdag, 21 mars 2019 14:26

Plan för Barkarbystaden IV med 2.200 bostäder

Skrivet av 

 

Barkabystaden IV omfattar bland annat tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar. Totalt 2.200 nya bostäder och cirka 35.000 kvm lokaler för kontor, handel och service.Detaljplanen för den fjärde etappen i Barkarbystaden är ute på granskning. Det är en viktig och central del i utbyggnaden av staden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.

 

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad hit. Området kommer tack vare den nya tunnelbanestationen att ha mycket bra lägen för kommersiella lokaler och bra förutsättningar för caféer, restauranger, handel och livsmedelsaffär, allt för att skapa en levande stadsdel, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).


Detaljplanen för Barkarbystaden IV omfattar i korthet: 1. Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar. 2. Totalt 2.200 nya bostäder. 3. Cirka 35.000 kvm lokaler för kontor, handel och service. 4. Tre förskolor med möjlighet till bra lek- och utemiljöer. 5. Nya parker och ett nytt torg.

 

I detaljplanen finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn. I det omarbetade förslaget till detaljplan har några större förändringar gjorts:

 

Två kvarter har lyfts ur planområdet eftersom de ingår i ett utredningsområde för ett eventuellt nytt högkvarter för Försvarsmakten.

 

En park med plats för lek och rekreation har lagts till, där detaljplanen möter den befintliga villabebyggelsen i norra Kyrkbyn, för att hantera dagvatten och skyfall.

 

En del har omarbetats för att möjliggöra en större park i centralt läge nära den ena av tunnelbanans entréer.

 

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och Barkarbystaden X och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Genomförandet av detaljplanerna Barkarbystaden II och Barkarbystaden III startar under 2019.

 

 

 

Senaste från Redaktionen