22 februari 2020
fredag, 29 mars 2019 13:55

Skandia satsar på solenergi för Frölunda Torg

Skrivet av 

 

Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg, i centrumets energicentral.


Skandia Fastigheters satsningar på förnybar energi växlas upp än en gång. Efter installationen av Sveriges då största takmonterade solcellsanläggning, på köpcentrumet Väla i Helsingborg, har turen nu kommit till Frölunda Torg i Göteborg. I projektet Geo Sol omvandlas solenergi till komfortkyla, och spillvärmen från processen lagras i berget tills den behövs, på vintern. Investeringen beräknas till cirka 32 Mkr och kommer att sänka Frölunda Torgs årliga fossila utsläpp med 225 ton koldioxid.

 

Solceller placeras på taket till Frölunda Torg och i källaren installeras en anläggning för geoenergi. Idag blåses överskottsenergin från komfortkyla-produktionen ut på yttertaket och går därmed till spillo. Det nya geolagret blir en slags termos, där denna spillvärmeenergi kan lagras. Systemet ger alltså möjlighet att använda kraften i solen både för värme och komfortkyla över hela året.

 

Anläggningen kommer att producera 525 MWh elenergi per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för ungefär 27 villor. Vidare kommer den att producera 2.600 MWh värmeenergi, vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor. Totalt innebär det att Frölunda Torg sänker sina fossila utsläpp med 225 ton koldioxid per år, motsvarande cirka 100 flygresor från Göteborg till New York – och en radikal minskning av köpcentrumets klimatpåverkan.

 

– Mig veterligen är detta inte bara en ovanligt stor satsning, utan även unik för ett köpcentrum. Jag känner inte till något liknande i den här omfattningen, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef på Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

 

Solcellerna kommer att börja leverera elkraft redan i juni. Från och med september tillgodoser sedan Geo Sol-anläggningen 10 procent av fastighetens behov av elenergi, 80 procent av värmebehovet och 15 procent av behovet för komfortkyla.