Skriv ut denna sida
tisdag, 09 april 2019 16:15

Rekordpris: Staten köper Adelswärdska huset

Skrivet av 

 

Ratos erhåller 550 Mkr i samband med försäljningen av Lejonet 4 till staten, motsvarande 220.440 kr/kvm.Som tidigare meddelats har Ratos bedrivit förhandlingar med Statens Fastighetsverk (SFV) om en eventuell överlåtelse av sin fastighet Adelswärdska huset, Lejonet 4,  omfattande 2.495 kvm, till svenska staten. Fastigheten är granne med statsministerns bostad Sagerska huset. Förhandlingarna har nu lett till en överenskommelse, vilken innebär att svenska staten köper fastigheten. Överenskommelsen är villkorad av att regeringen, efter Riksdagens godkännande, senast den 19 juli 2019 bemyndigar SFV att fullfölja överenskommelsen.

 

Ratos erhåller 550 Mkr i samband med försäljningen. Koncernmässigt bokfört värde för fastigheten uppgår till 56 Mkr per 31 december 2018. Priset är ett nytt rekord, motsvarande otroliga 220.440 kr/kvm.

 

– Fastigheten Stockholm Lejonet 4 förvärvades av Söderberg & Haak år 1938 och av Ratos AB år 1980. Säkerhetskraven i området kring fastigheten har successivt ökat med inskränkningar och hinder för nyttjande av fastigheten som följd, bland annat vad avser restriktioner kring in- och utpassering. Alternativet att SFV övertar fastigheten känns därför logiskt, säger Ratos vd Jonas Wiström.

 

Ratos har möjlighet att vara kvar i fastigheten fram till och med år 2021.

 

I en kommentar kan sägas att Ratos har verkligen fått bra betalt. Bakgrunden till försäljningen är att kraven på säkerhet inom området har ökat och kommer successivt öka med ett antal befarade inskränkningar och hinder för Ratos verksamhet, bland annat restriktioner kring in- och utpassering. SF Se länk:

Senaste från Redaktionen