Skriv ut denna sida
onsdag, 10 april 2019 14:56

Signalisten planerar investeringar om 5 Mdr

Skrivet av 

 

Fyra av Signalistens sex hus i Ritorp har renoverats.Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är klar med sin års- och hållbarhetsredovisning för 2018 och av den framgår att resultatet för året landade på 37,4 Mkr. Under året togs krafttag för förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna, samtidigt som trygghetsinsatser vidtogs och stiftelsens arbete med renovering och nyproduktion fortsatte. Totalt förmedlades 332 lägenheter med medelkötider på cirka 5 år för seniorkön och cirka 13 år för ordinarie bestånd.

 

– Signalisten har en fortsatt stabil ekonomi och jag är trygg med årets resultat. Med tanke på de planerade investeringarna i renovering och nyproduktion på över 5 Mdr kr de närmaste tio åren så är det här en bra grund, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.

 

– Vårt resultat ligger på en nivå som är nödvändig för att vi ska klara våra långsiktiga åtaganden. En viktig förklaring till resultatet är också att planerade ombyggnadsprojekt har försenats. Hyresgästerna kan vara trygga med att all vinst återinvesteras i organisationen i form av bland annat renoveringar och utveckling av vårt fastighetsbestånd, säger Per Anders Hedkvist, vd för Signalisten.

 

Under året reste Signalisten byggnaderna som ska bli Solnas första trygghetsboende, Palsternackan, som blir klar för inflyttning hösten 2019. Vidare togs ytterligare steg mot att förverkliga de planerade nyproduktionsprojekten i Bagartorp centrum och trygghetsboendet Torsken i Bergshamra centrum.

 

Renoveringen av bostadsområdet Ritorp, Järva, fortsatte under året där fyra av sex hus är nu klara och återstående hus blir klara 2020. Under året togs vidare en ombyggnadsstrategi fram för att planera renovering av hälften av Signalistens fastigheter, cirka 1.700 lägenheter. Inom den delen av beståndet planeras omfattande renoveringar under de närmaste tio åren.

Senaste från Redaktionen