10 april 2020
torsdag, 11 april 2019 10:48

AP-fonder bildar nytt bolag – Polhem Infra

Skrivet av 

 

Kerstin Hessius vd för AP3, Johan Magnusson vd för AP1 och Niklas Ekvall vd för AP4.


 


Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden bildar ett gemensamt bolag, Polhem Infra, för investeringar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

 

Första, Tredje och Fjärde AP-fonderna har bildat Polhem Infra för att skapa bästa förutsättningar att professionellt och kostnadseffektivt göra långsiktiga investeringar i infrastruktur för att möta samhällets långsiktiga behov av investeringar. Samverkan och hållbarhet är i fokus.

 

Infrastruktur definieras av Polhem Infra som verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare.

 

Polhem Infra ska inrikta sig på större investeringar inom den privata och offentliga sektorn. Investeringar ska företrädesvis göras tillsammans med andra långsiktiga industriella eller finansiella partners.

 

Bakom Polhem Infra står svenskt pensionskapital genom ägarna Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. AP-fondernas roll i pensionssystemet är att generera god avkastning till väl avvägd risk för att stärka pensionssystemet för dagens och morgondagens pensionärer. Polhem Infra följer lagstiftningen för AP-fonderna.


AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera och bygga lönsamma onoterade bolag. Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem är exempel på detta. Infrastruktur kompletterar investeringskategorierna aktier, obligationer och traditionella fastigheter, genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden.

 

Johan Magnusson, vd Första AP-fonden, Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden och Niklas Ekvall, vd Fjärde AP-fonden, uttalar sig gemensamt:

– Sverige har stora behov av både offentliga och privata infrastrukturinvesteringar. Delar av befintlig infrastruktur kommer att kräva stora investeringar för att klara av samhällets krav på såväl kvalitet som hållbarhet. Med ett långsiktigt ägande och ett fokuserat hållbarhetsarbete har Polhem Infra förutsättningar att bli en attraktiv och prioriterad aktör och affärspartner, vilket långsiktigt kommer att gagna både pensionssystemet och samhället i stort.