20 november 2019
fredag, 12 april 2019 10:57

Wihlborgs köper för 1.255 Mkr av Alecta

Skrivet av 

 

Huvudbyggnaderna på Hermes 10 och Hermes 16 ritades av arkitekten Mogens Mogensen åt Helsingborgs Gummifabrik AB, senare Tretorn.

 Wihlborgs har köpt och tillträtt den så kallade Tretornfabriken i centrala Helsingborg med totalt 51.000 kvm uthyrningsbar yta. Säljare är Alecta och affären omfattar fastigheterna Hermes 10 och Hermes 16 vilka förvärvas genom en fastighetsaffär för en köpeskilling om 1.255 Mkr. CBRE har agerat rådgivare åt Alecta i affären.

Bland de större hyresgästerna finns IKEA IT, Lunds universitet, Helsingborgs Stad och CapGemini. Här finns också Mindpark, en coworking-verksamhet med cirka 75 företag och entreprenörer, konferens- och mötesrum i olika storlekar, eventytor, restaurang, kafé, inkubator- och acceleratorverksamhet samt cirka 1.000 p-platser.

Vid tillträdet är drygt 97 procent av ytorna uthyrda. Hyresvärdet beräknas till cirka 95 Mkr och fullt uthyrt beräknas avkastningen till cirka 5,5 procent. Wihlborgs finansierar förvärvet huvudsakligen via befintliga kreditfaciliteter.

– Förvärvet är en viktig del i vår fortsatta utveckling i Helsingborg. Vi ser en god efterfrågan och våra befintliga kontorsfastigheter i Helsingborg är i princip fullt uthyrda. Med detta tillskott får vi möjlighet att hjälpa både befintliga och nya kunder att utveckla sina verksamheter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.