20 november 2019
fredag, 12 april 2019 14:44

Starkt förvaltningsresultat av Fabege

Skrivet av 

 

Fabege medverkar i arbetet att bygga en ny stadsdel i Haga Norra, Solna. Bild: BAUFabege fortsatte att växa under årets första kvartal med hyresintäkter som ökade till 718 Mkr (614), motsvarande en ökning om 19 procent i identiskt bestånd, och ett driftsöverskott om 509 Mkr (439), motsvarande en överskottsgrad om till 71 procent (72).

 

Förvaltningsresultatet förbättrades med 33 procent till 366 Mkr (274). Till följd av lägre värdeförändringar sjönk vinsten efter skatt till 1.148 Mkr (2.539), motsvarande 3:47 kr per aktie (7:86). De orealiserade värdeförändringarna för Fabeges fastigheter minskade till 1.324 Mkr (2.700), där projekt svarade för 641 Mkr (1.138).

 

– Året inleddes med stigande hyresintäkter, förbättrat förvaltningsresultat och fortsatt värdetillväxt främst genom projekt och ökade hyresnivåer. Jag ser i dagsläget inga tecken på någon avmattning. Hyresmarknaden i Stockholm präglas fortsatt av låga vakanser och stigande hyror, säger Christian Hermelin, som under året kommer att lämna vd-posten i Fabege till Stefan Dalbo.

 

Under perioden investerade Fabege 658 Mkr (786) i ny-, till- och ombyggnationer, vilket bidrog till att portföljen, bestående av 89 fastigheter, ökade i värde till 69,6 Mdr kr (67,6), varav 4,8 Mdr kr kategoriserades som förädlingsfastigheter och 2,9 Mdr som projektfastigheter.

 

Det största projektet just nu är Bilias nya anläggning i Haga Norra i Solna, vilket beräknas bli en investering om 1.270 Mkr. I denna summa ingår även grundläggningsarbeten för två bostadskvarter med 420 lägenheter, som Brabo ska uppföra ovanpå anläggningen.

 

Skuldportföljen växte till 26.518 Mkr (26.275) och finansierades till en snittränta om 1,67 procent. Det egna kapitalet ökade till 36.102 Mkr (34.964) motsvarande en soliditet om 50 procent (51). Substansvärdet (EPRA NAV) steg till 130 kr (125) per aktie. LE