Skriv ut denna sida
fredag, 12 april 2019 14:59

Stenvalvet växer

Skrivet av 

 

 


Fastighets AB Stenvalvet har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om cirka 12 Mdr kr. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för cirka 3 Mdr kr. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker bolaget organisationen med fyra medarbetare i nya roller och dessa rekryteringar är ett led i företagets fortsatta fokus på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter.

 

Stenvalvet utvecklar kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet. För att kunna lägga ännu större kraft inom projekt har Anders Lööv och Stefan Fontaeus rekryterats som projektansvariga, eftersom de båda har mångårig erfarenhet av att leda och genomföra stora byggprojekt.

 

Förvaltningsenheten har även utökats med Jan Persson som har anställts som fastighetsförvaltare till det nyöppnade kontoret i Örebro. Även affärsutvecklingsenheten förstärks genom rekryteringen av Charlotte Högberg som affärsutvecklare.

 

– Vår enhet arbetar primärt med nyproduktion och större ombyggnadsprojekt och för att kunna vara ännu effektivare så har vi rekryterat Anders. Han kommer med sin mångåriga erfarenhet inom bland annat skolfastigheter att bli ett bra tillskott till vår enhet, säger Eva Kriegelstein projektutvecklingschef på Stenvalvet.

 

– Förvaltningsenheten har många pågående projekt i den befintliga fastighetsportföljen. Vi nytecknar och omförhandlar löpande stora hyresavtal och i samband med detta behöver ofta lokaler verksamhetsanpassas. Stefan kommer att driva sådana större ombyggnadsprojekt i nära samarbete med förvaltarna. Det känns roligt att vi lyckats knyta till oss Stefan med sin långa projekterfarenhet, säger Mattias Tegefjord förvaltningschef på Stenvalvet. Stefan kommer närmast från en roll som projekteringsledare på Skanska och får i sin roll på Stenvalvet även en plats i ledningsgruppen för förvaltningsenheten.

 

Senaste från Redaktionen