Skriv ut denna sida
torsdag, 18 april 2019 11:22

Stor ombyggnation av gatorna i Stockholms City

Skrivet av 

 

I cirka tre månader är det stora gatuarbeten vid Norra Bantorget.Visionsbild av Vasagatan norrut. Nya Vasagatan beräknas vara ombyggd till hösten 2019.

Från tisdag den 16 april till mitten av juni kommer arbeten att pågå på Torsgatan mellan Kammakargatan och Barnhusgatan. Under arbetstiden kommer Torsgatan mellan Kammarkargatan och Barnhusgatan att enkelriktas i riktning mot Vasagatan/T-centralen.

 

Barnhusgatan kommer att vara avstängd under byggtiden och trafiken leds om via Västmannagatan och sen via Kammakargatan för att nå Torsgatan, i nordvästlig riktning.

 

Projektet med ombyggnaden av Vasagatan startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att Trafikkontoret kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Det blir tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2021.

 

I april började även arbetet med att bygga klart det avstängda området på Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken. Arbetena består först av rivning av befintliga plattor, kantsten och asfalt. Därefter påbörjas ledningsarbeten samt förberedelser för ny gatubelysning och nya gropar för träd. Efter det kommer trottoarer att få nya plattor och bänkar och gatorna får nya vägskyltar.


Etappen beräknas pågå fram till hösten 2019. När arbetet är klart kommer denna del av Vasagatan att ha bättre trafiksäkerhet för såväl cyklister och gående som för bilister. Belysningen kommer att förbättras och det kommer att finnas fler sittplatser. De nya träden kommer att placeras ut först plats när det är säsong för att plantera träd, tidigast hösten 2019.


Fortfarande kommer det att finnas ett körfält i varje riktning för fordonstrafiken förbi arbetsområdet på Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Tegelbacken.

 

 

 

Senaste från Redaktionen