20 november 2019
onsdag, 22 maj 2019 13:05

John Mattson noteras den 5 juni

Skrivet av 

 

 

 

 

Siv Malmgren, vd för John Mattson Fastighetsföretagen AB.


John Mattson Fastighetsföretagen är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2.200 lägenheter. Den 27 mars 2019 offentliggjorde John Mattson att bolaget initierat en process att utreda förutsättningarna för en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista och i samband med detta genomföra en ägarspridning av befintliga aktier i bolaget. Nu offentliggörs ett prospekt med erbjudandet och den första handelsdagen förväntas bli den 5 juni 2019.

 

Huvudägaren, Tagehus Holding AB samt andra aktieägare, inklusive aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i John Mattson, kommer att förbinda sig att inte sälja några aktier i bolaget under en viss tid efter att handel på Nasdaq Stockholm har inletts.

 

De största aktieägarna blir Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding AB som med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier till ett totalt belopp om högst cirka 910 Mkr, motsvarande cirka 30,0 procent av det totala antalet aktier. i Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 1.305 Mkr om en option om övertilldelning inte utnyttjas samt till 1.501 Mkr om den utnyttjas till fullo.

 

I prospektet finns ett mål att värdet av John Mattsons fastigheter ska vid utgången av år 2023 uppgå till minst 10 Mdr kr, fastighetsvärdet är nu cirka 6,1 Mdr kr.

 

Siv Malmgren, vd för John Mattson, säger i en kommentar:

– John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1.000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer.

 

Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson, säger i en kommentar:

– John Mattson har en lång tradition som bostadsfastighetsägare och bostadsutvecklare. En börsnotering innebär att bolaget kan ta ytterligare steg som en långsiktig fastighetsägare i Stockholmsregionen.