22 februari 2020
fredag, 07 juni 2019 15:16

Skanska bygger spårväg för 1 Mdr i Bergen

Skrivet av 

 

Spårvagn på Bybanen i Bergen. Foto: Nina-no

 


Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2019. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2022.

 

Den aktuella etappen, som sträcker sig från Fyllingsdalen till Bergens centrum, är särskilt komplex och innefattar konstruktionen av en tunnel om 1.200 meter tunnel samt en stationshall. Projektet inkluderar också byggandet av ny infrastruktur i närheten av spårvägen, rivningsarbeten och produktion av flertalet betongfundament.

 

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och Skanska kommer att vidta ett antal åtgärder för att minska produktionens klimatfotavtryck såsom användandet av biodrivmedel och elektriskt drivna maskiner samt grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”.