2 juni 2020
onsdag, 12 juni 2019 13:40

Plan för 300 bostäder i Gasverket Östra

Skrivet av 

 

Torget i Gasverket. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 


 

 

Vy från Kolkajen. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 

 

 


Vy från Bobergsgatan och Terminalgatan. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 

 


 

Södra Gränden. Illustration: Tham Videgård Arkitekter

 

 


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu samråd om Gasverket Östra i Hjorthagen. Ett samråd som ska leda till en ny detaljplan för att bevara och utveckla den östra delen av gasverksområdet med cirka 300 bostäder, centrum och service. Gasverket är ett kulturhistoriskt värdefullt område som saknar motstycke i Sverige. Planområdet ligger i den östra delen av Gasverksområdet och består idag av åtta befintliga byggnader och Spaltgasverket.

 

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bevara området och byggnadernas speciella karaktär. Befintliga byggnader bevaras men görs om så att kontor och centrum ryms i dessa byggnader. I vissa befintliga hus planeras dock för cirka 25 bostäder i de övre våningsplanen.

 

Längs med bergskanten, på platsen där Spaltgasverket och hus 15 och 16 ligger idag, planeras för nya byggnader med centrum, kontor och för cirka 275 bostäder. Även torg och park planeras i området.

 

Detaljplanen möjliggör en ny användning i de befintliga byggnaderna; centrum- och kontorsändamål anpassat till kulturhistoriska värden. I hus 26/24/25 samt i hus 21 möjliggörs även för bostäder i de övre våningsplanen.

 

Nya byggnader för centrum- och kontorsändamål samt bostäder möjliggörs längs bergskanten, på platsen där Spaltgasverket idag ligger samt inom fotavtrycket för hus 15/16.

 

Totalt möjliggör planen för cirka 300 lägenheter inom planområdet, även cirka 30.500 kvm för centrum- och kontorsändamål möjliggörs i området, varav cirka 11.500 kvm i befintliga byggnader.