2 juni 2020
torsdag, 27 juni 2019 09:18

Lennart Sten ersätter Henry Klotz som ordförande i CLS

Skrivet av 

 Rekryteringen av Lennart Sten (bilden) innebär att han blir styrelseordförande (Non-Executive Chairman) i CLS Holdings från och med den 14 augusti 2019 och han efterträder då Henry Klotz som går i pension. Lennart Sten utsågs till styrelsen i CLS Holdings den 1 augusti 2014 och han fortsätter att vara medlem i bolagets valberedning.

Sten Mörtstedt, grundare av och majoritetsägare i CLS Holdings, säger:

– Lennart har varit en oberoende styrelseledamot i fem år och han har en omfattande och internationell erfarenhet av fastigheter. Jag är glad över att han blir styrelseordförande, en roll som han är väl lämpad för.

 

Lennart Sten säger i en kommentar till utnämningen:

– Henry har dedikerat en stor del av sin yrkeskarriär till CLS från år 1999 och han har varit en viktig del i bolagets framgångar. På styrelsens vägnar vill jag tacka Henry för hans lojala arbete, ledarskap och kloka råd. Jag ser fram emot att arbeta nära styrelsen och företagsledningen när vi genomför en strategi för en långsiktig tillväxt och jag välkomnar denna möjlighet att fortsätta att bidra till framgångarna för CLS.