2 juni 2020
onsdag, 03 juli 2019 09:41

Hemfosa köper vårdfastighet i Nacka av ICA

Skrivet av 

 

Caroline Arehult, vd för Hemfosa.


Hemfosa har förvärvat en vårdfastighet i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 156 Mkr. Förvärvet ger Hemfosa möjlighet att stärka närvaron i Nacka kommun. Hemfosa betalar med nyemitterade stamaktier till säljaren ICA-handlarnas Förbund Finans AB, som därmed ökar sin ägarandel i Hemfosa.

 

Fastigheten har en uthyrbar yta om totalt cirka 4.720 kvm och är fullt uthyrd, och de årliga hyresintäkter uppgår till cirka 8,3 Mkr. Fastigheten inrymmer lokaler för vård och omsorg. Hyresgäst är Vardaga, med vilka Hemfosa redan har ett etablerat samarbete. Återstående avtalstid är 3,8 år. Tillträde ägde rum den 3 juli 2019.

 

Säljare av fastigheten är ICA-handlarnas Förbund Finans AB. Den överenskomna köpeskillingen i förvärvet erläggs i sin helhet med stamaktier i Hemfosa. Styrelsen i Hemfosa har därför, med stöd av emissionsbemyndigande som lämnades vid bolagets årsstämma, beslutat att emittera 1,76 miljoner stamaktier till ICA-handlarnas Förbund Finans AB. Apportemissionen innebär att antalet stamaktier i Hemfosa ökar från cirka 167,73 miljoner aktier till cirka 169,49 miljoner aktier, vilket medför en utspädning för existerande stamaktieägare om drygt 1 procent.

 

– Detta förvärv passar Hemfosas portfölj mycket väl. Genom förvärvet kompletterar vi befintligt bestånd i området och får möjlighet att fortsätta utveckla vårt samarbete med Nacka kommun och med Vardaga. Därtill ger emissionen av stamaktier oss möjligheten att göra ICA-handlarnas Förbund till en större aktieägare i Hemfosa, kommenterar Caroline Arehult, vd för Hemfosa.