27 maj 2020
torsdag, 04 juli 2019 14:39

Bonnier och ByggVesta bildar bolag

Skrivet av 

 

På bilden ses från vänster: Marcus Svensson, vd ByggVesta Development, Rolf Eriksson, vd ByggVesta, Lars Jonsson, ägare ByggVesta, Thomas Tranberg, chef fastighetsutveckling Bonnier Fastigheter, Agneta Jacobsson, styrelsemedlem ByggVesta, Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter, Jenny Jonsson, ägare ByggVesta, Erik Haegerstrand vd Bonnier Group och styrelseordförande Bonnier Fastigheter samt Björn Boestad, transaktionsansvarig Bonnier Fastigheter.

 


Bonnier Fastigheter och ByggVesta har undertecknat ett samarbetsavtal om att tillsammans bilda ett 50/50 ägt joint-venture som ska äga och förvalta hyresrätter i Stockholmsområdet. Basen för samarbetet utgörs av nio projekt på tillsammans cirka 1.600 lägenheter som ingår i ByggVestas markportfölj i Stockholmsregionen.

 

ByggVesta har en lång och gedigen erfarenhet av markexploatering, utveckling och långsiktig förvaltning av hyresrätter i egen regi och i joint venture-samarbeten. Bonnier Fastigheter är ett aktivt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter och stadsrum. Bolagen har ett gemensamt fokus på nytänkande samt på stabil och hållbar tillväxt i långsiktiga innehav.

 

– Bonnier Fastigheter har idag en fastighetsportfölj med huvudsakligen kontor som haft en bra värdeutveckling över åren. Att nu ta steget in i bostäder är ett strategiskt beslut som innebär en riskspridning genom diversifiering av fastighetsbeståndet, säger Erik Haegerstrand, vd Bonnier Group och styrelseordförande Bonnier Fastigheter.

 

– Vi ser stor potential i samarbetet mellan två värderingsdriva, familjeägda bolag. Genom bolagens samlade erfarenhet och kunnande kan vi skapa framgångsrika koncept och bidra till en intressant stadsutveckling, säger Rolf Eriksson, vd ByggVesta.

 

– Vi ser som samhällsbyggare fram emot att nu även ta steget in i bostadssegmentet. Detta genom samarbetet med ByggVesta som är en erfaren bostadsutvecklare och en trygg partner, säger Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter.