27 maj 2020
onsdag, 10 juli 2019 08:58

Rättsprocesser ger Skanska rätt till 408 Mkr

Skrivet av 

 

Anders Danielsson efterträdde Johan Karlström som vd och koncernchef för Skanska den 1 januari 2018.  Johan Karlström fortsatte att arbeta i Skanska som senior rådgivare fram till januari 2019 då han gick i pension.

 

 

 

Rättsprocesser påverkar Skanskas rörelseresultatet positivt med 408 Mkr under andra kvartalet.

Konkurrensmyndigheten i Tjeckien informerade nyligen Skanska om att de kommer att utfärda ett beslut om att avsluta den process som inleddes under 2016 gällande R4-projektet i Tjeckien. Uttalandet följer efter den dom från Tjeckiens högsta domstol i mars 2019 som upphävde det tidigare beslutet från konkurrensmyndigheten att bötfälla Skanska och andra bolag. Mot bakgrund av den låga sannolikheten för någon fortsatt finansiell exponering i ärendet, kommer Skanska att återföra en avsättning som påverkar rörelseresultatet Centralt med totalt 212 Mkr under andra kvartalet 2019. Kassaflödet påverkas inte.

 

Som tidigare kommunicerat beviljades också Skanska Norge skadestånd av appellationsdomstolen i fallet Follo EPC Oslo S efter att Norges högsta domstol beslutat i april 2019 att inte ge beställaren (norska järnvägsverket Bane NOR) prövningstillstånd. Detta får en positiv påverkan om 196 Mkr på Skanskas rörelseresultat och kassaflöde i verksamhetsgrenen Byggverksamhet under andra kvartalet 2019.