27 maj 2020
onsdag, 10 juli 2019 14:38

JM köper projekt för 1.000 bostäder i Helsingfors

Skrivet av 

 

JM:s välbelägna  industrifastighet ligger i Hertonäs och Hertonäs strand är byggd på det tidigare Hertonäs oljehamn, som fungerade som hamn från början av 1930-talet till början av 1990-talet. Området började byggas år 1992 och det är nu byggt som en tät stadsdel där de flesta husen är höghus.

 

 


JM fullföljer och utökar förvärv av en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, 7 km öster om Helsingfors. Tillträde och erläggande av likvid beräknas ske under det tredje kvartalet 2019. Förvärvet uppgår till cirka 360 Mkr. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör en utveckling av 1.000 bostäder.

 

Affären kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland. Med detta förvärv disponerar JM ett samlat utvecklingsområde om 1.000 bostäder i Hertonäs.

 

– Fastigheten har ett fint läge i Hertonäs med gångavstånd till service, tåg och buss. Detta är ett av de första större strategiska områden som JM Finland har tagit fram en detaljplan för. Vi gläder oss åt att detaljplanen nu vunnit laga kraft och att vi kan förverkliga våra ambitioner att skapa en levande stadsdel. Första försäljningsstart är planerad till hösten, säger Markus Heino, vd för JM Finland.

 

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.