27 maj 2020
onsdag, 10 juli 2019 16:50

Nyfosa köper i Malmö för 695 Mkr

Skrivet av 

 

Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

 

 


Nyfosa har tecknat avtal med bland annat Skånska Industrifastigheter om förvärv av en fastighetsportfölj om nio fastigheter i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om 695 Mkr.

 

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 37.800 kvm, varav 68 procent är lager/logistik och resterande del kontor, butik och restaurang, med årliga hyresintäkter om 49,4 Mkr. Fastigheterna ligger i Malmö. Bland hyresgästerna återfinns bland annat Malmö Lastbilscentral AB, Abkati, och Stryker AB. Genomsnittlig återstående avtalstid för hela portföljen är 9,2 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent.

 

På tre av fastigheterna ska byggnation färdigställas till ett värde av cirka 270 Mkr genom säljarens försorg. Affären är avseende dessa fastigheter villkorad av att entreprenaderna färdigställs och att hyresgästerna flyttar in och erlägger hyra. Tillträde till dessa fastigheter ska ske senast 31 augusti 2020, 31 december 2020, respektive 31 mars 2021. Ekonomiskt tillträde för resterande fastigheter, vilka har ett totalt fastighetsvärde om cirka 425 Mkr, är den 31 augusti 2019. Affären ska finansieras genom eget kapital och banklån.

 

– Denna portfölj består huvudsakligen av moderna lager– och logistikfastigheter i bra och expansiva lägen med stabila kassaflöden och med en lång genomsnittlig avtalslängd. Dessutom kompletterar fastigheterna vårt befintliga bestånd i Malmö väl, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.