27 maj 2020
måndag, 15 juli 2019 08:47

Balder köper för 1,6 Mdr kr

Skrivet av 

 

Tre Vapen 7, som uppfördes 2004 på Gärdet, omfattar totalt 11.700 kvm i två huskroppar och fem våningsplan.

 

 

 

 

Akademiska Hus säljer till Balder Domherren 1 på Östermalm som uppfördes under åren 1968-1970 och omfattar 10.400 kvm. Fastigheten var under många år hemvist åt Arkitekturskolan på KTH, men efter att skolan flyttade år 2015 har byggnaden genomgått en omfattande renovering och fastigheten kallas nu A house.

 

 

 

 

Kontorsfastigheten 11 Ironmonger Lane ligger i hjärtat av City of London.

 


Balder förvärvar totalt 4 fastigheter, varav 2 i Stockholm, 1 i Helsingfors och 1 i London. Det är totalt i 3 transaktioner som Balder avtalat om att förvärva de 4 fastigheterna med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 28.000 kvm för cirka 1.600 Mkr. De tre fastigheterna i Stockholm och London utgörs i huvudsak av kontor och utbildning och medan fastigheten i Helsingfors utgörs av ett hotell med Scandic som operatör. Samtliga fastigheter ligger i de centrala delarna av huvudstäderna. Fastigheten i London har tillträtts under kvartal 2. Hotellfastigheten i Finland tillträds i kvartal 3 och Stockholmsfastigheterna tillträds i kvartal 4.

 

Största hyresgästerna är Stockholms Konstnärliga Högskola, A house, Scandic, Tysk-Svenska Handelskammaren och Spendrups.

 

Det är två välkända fastigheter som Akademiska Hus säljer i Stockholm. Den ena är Domherren 1 på Östermalm som uppfördes under åren 1968-1970 och omfattar 10.400 kvm. Fastigheten var under många år hemvist åt Arkitekturskolan på KTH, men efter att skolan flyttade år 2015 har byggnaden genomgått en omfattande renovering och utgör idag en framgångsrik mötesplats under namnet A house för bolag och entreprenörer inom främst mode, mat och media. Balder tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form.

 

Den andra fastigheten som Balder köper av Akademiska Hus är Tre Vapen 7, som uppfördes 2004 på Gärdet. Den omfattar totalt 11.700 kvm i två huskroppar och fem våningsplan. Idag hyrs fastigheten till största delen av Stockholms Konstnärliga Högskola, men även Tysk-Svenska Handelskammaren och IVL Svenska miljöinstitutet finns bland hyresgästerna.

 

– Vi är nöjda med överenskommelsen. Balder är en långsiktig och stabil aktör och vi är övertygade om att de tillsammans med befintliga verksamheter kommer att förvalta och ytterligare utveckla fastigheterna på ett mycket bra sätt, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

 

– Det känns väldigt roligt att bli ägare till två fantastiska fastigheter i centrala Stockholm, dessutom med innovativa hyresgäster inom kreativa branscher, säger Erik Selin, vd för Balder.

 

Balder tillträder Domherren 1 och Tre Vapen 7 den 1 oktober 2019.

 

Nordanö har varit rådgivare till Akademiska Hus i försäljningen.

 


.